NT CRANIAL

התקן המיועד לקבע בצורה יציבה את האופרקולום של עצם הגולגולת, בד בבד עם סגירה של החורים שבוצעו באמצעות מכשיר הניקוב.

ef
4gwמחקר תצפיתי רב-מרכזי פרוספקטיבי. 
פרוטוקול.

 1. רקע

בימינו קרניוטומיה היא חלק שגרתי מהליכים נוירוכירורגיים רבים.

האופרקולום מבוצע תוך יצירת חורי קידוח באמצעות מכשיר ניקוב וחיבורם באמצעות קרניוטום רב מהירות. מספר חורי הקידוח וצורת מתלה העצם תלויים בהליך הנוירוכירורגי. לאחר ניתוח המוח וסגירת הדורה תוך חיבורה לעצם הגולגולת, האופרקולום ממוקם ומקובע בתנוחה המקורית. הליך זה מבוצע כדי להבטיח שמוחו של המטופל מוגן מפני אירועים טראומטיים חיצוניים, אך גם מסיבות אסתטיות.

קיבוע מתלה העצם בוצע במשך שנים באמצעות תיילים או חוטים מפלדת אל-חלד המועברים דרך נקבים קטנים. הליכים אלה עלולים לגרום לתזוזה של האופרקולום ולגרום לשקיעה או להתבלטות של המתלה [1]. יתרה מכך, הליכים אלה צורכים זמן [1, 2]. נסיבות אלה הובילו לפיתוח של מערכות קיבוע שונות: לוחיות זעירות, ברגים ומלחציים דמויי מסמרות, כולם עשויי טיטניום [1-4]. עם זאת, השימוש בהתקני מתכת מפריע לדימות בתר-ניתוחי וגורם לארטיפקטים [5, 6] העלולים להשפיע על הערכות קליניות בתר-ניתוחיות. בנוסף, בספרות מדווחים מספר מקרים של אלרגיה לטיטניום [7, 8]. לאחרונה מערכות קיבוע חדשות מיוצרות מחומרים פלסטיים [9] וחלקן נספגות [10].

 1. רציונל למחקר

מחקר רב-מרכזי, פרוספקטיבי ותצפיתי זה מתמקד בהערכה של NtCranial, שהוא התקן המיועד לקבע בצורה יציבה את האופרקולום של עצם הגולגולת, בד בבד עם סגירה של החורים שבוצעו באמצעות מכשיר הניקוב.

NtCranial כבר קיבל אישור CE והוא משמש כרגע דרך שגרה בניתוחים. למרות זאת, למטרות שיווק חשוב לאסוף עדויות תיעודיות לגבי היכולת של NtCranial לשמור את מתלה העצם מקובע היטב. לכן מטרת המחקר הנוכחי זהה למטרת מחקר החלוץ הראשון: איסוף נתונים קליניים לגבי ההתקן. במחקר לא מוכנסים לשימוש לראשונה כל הליך חדש או שיטת ניתוח חדשה.

תכונותיו של התקן NtCranial הן כדלהלן:

 • רק אמצעי אחד ואריזה יחידה, המאפשרים לקבל את התצורה הרצויה (GAP לחתך בעצם הגולגולת או HOLE לחורים שיוצר מכשיר הניקוב)
 • 100% חומר פלסטי PEEK OPTIMA®
 • מתאים ל-CT ו-MRI
 • שתל ארוך-טווח מעוקר, שאינו נספג, לשימוש יחיד.

PEEK (פולי אתר אתר קטון -C6H4-O-C6H4-O-C6H4-CO-) הוא פולימר תרמופלסטי בעל תנגודת כימית ומכנית גבוהה [11] ותאימות ביולוגית פנימית, עליהן מעידה העובדה שהוא עבר בדיקות הנדרשות על-ידי סדרת התקנים ISO 10993 וכן מערכות פלסטיק מסוג IV לפי USP לטווח ארוך [11]. יתרה מכך, PEEK חדיר לקרני רנטגן ואינו פֶרוֹמַגְנֵטִי וכתוצאה מכך מתקבלת תאימות מוחלטת לדימות CT ו-MRI ואין ארטיפקטים [11]. השימוש ב-PEEK בנוירוכירורגיה ידוע מזה שנים רבות, במיוחד בתחום הפרוסתטיקה ובפרט כשמדובר בהחלפה של דיסק בין-חולייתי, שם הוכח שהוא חומר מצוין לאיחוי המפרקים [11].

 1. מטרות

מטרות המחקר הוגדרו על סמך מחקרים קודמים שהתמקדו בהתקנים ששימושם המיועד דומה [4, 9, 10].

נקודת סיום עיקרית

 • כימות ותיאור היציבות של האופרקולום עם הזמן כאשר משתמשים בהתקן NtCranial

נקודות סיום משנית

 • אימות שבדימות CT אין ארטיפקטים הנגרמים מהתקן NtCranial
 • אימות שאין תזוזה של האופרקולום
 • אימות שקיימת תוצאה אסתטית מיטבית
 • הערכת קלות השימוש ב-NtCranial
 • אימות שאין אירועים חריגים (דימומים על, תחת או בתוך הפרנכימה המחייבים הליך נוירוכירורגי חדש; דלקת, אלרגיה או זיהום).

 

 1. תכנון המחקר ושיטות

 

4.1 תכנון המחקר

תכונותיו של המחקר הן כדלהלן:

 • תצפיתי
 • בלתי השוואתי
 • רב-מרכזי
 • פרוספקטיבי
 • אורכי

4.2 חומרים ושיטות

המחקר כרוך בגיוס מטופלים הזקוקים לקרניוטומיה סופראטנטוריאלית במחלות נבחרות (מחלות גידוליות תוך-גולגולתיות ועיוותים תוך-גולגולתיים של כלי דם). כל המנתחים המעורבים במחקר יהיו בעלי ידע מתאים בהליכי קיבוע חשובים של עצם הגולגולת (תפרים, לוחיות זעירות ומערכות מלחציים דמויי מסמרות) ובתוצאים קליניים קשורים.

כל קרניוטומיה תבוצע באמצעות יצירת חור קידוח אחד או יותר במכשיר ניקוב וחיבור החורים באמצעות קרניוטום רב מהירות, בהתאם להליכים שכבר נמצאים בשימוש במחקרים דומים אחרים [4, 9, 10].

בסיום הניתוח האופרקולום יקובע באמצעות התקן NtCranial בהתאם להוראות השימוש שלו.

המנתחים יעריכו את יציבות האופרקולום במהלך כל תקופת המעקב בתמיכת דימות CT, כמתואר בסעיף "מעקב".

4.3 אוכלוסייה

גודל המדגם

60 מטופלים מחולקים שווה בשווה בין ארבעת המרכזים המעורבים. גיוס עוקב ושאינו תחרותי.

קריטריוני הכללה

מטופלים הזקוקים לקרניוטומיה סופראטנטוריאלית במחלות נבחרות (מחלות גידוליות תוך-גולגולתיות ועיוותים תוך-גולגולתיים של כלי דם). חתימה על הסכמה מדעת.

קריטריוני אי-הכללה

מטופלים מתחת לגיל 10 או מעל לגיל 65. מטופלים עם מחלות חריפות (טראומטיות או דימומיות), מחוסרי הכרה או מטופלים בלתי כשירים.

4.4 תוצאים

יציבות האופרקולום

בכל תקופת מעקב קבועה המנתח יעריך את יציבות האופרקולום במישוש ידני. המנתח יציין בדוח הערכה ציון מספרי, הנע בין 1 (יציבות שכלל אינה משביעת רצון) לבין 5 (יציבות מצוינת).

היעדר ארטיפקטים

אחרי CT שגרתי בתר-ניתוחי המנתחים יעריכו אם בדימות CT יש ארטיפקטים בגלל התקן NtCranial ויבצעו הערכה זהה לאחר 6 חודשים, והרופא יתעד אותה בדוח ההערכה.

היעדר תזוזה של האופרקולום

אחרי CT שגרתי בתר-ניתוחי המנתח יעריך אם יש תזוזה של האופרקולום ויבצע הערכה זהה לאחר 6 חודשים, והרופא יתעד אותה בדוח ההערכה.

תוצאה אסתטית מיטבית

6 חודשים לאחר הניתוח, גם המנתח וגם המטופל יעריכו את התוצאה האסתטית, שפירושה מידת הנראות של ההתקן תחת העור. הם ירשמו בדוח הערכה ציון מספרי, הנע בין 1 (תוצאה אסתטית שכלל אינה משביעת רצון) לבין 5 (תוצאה אסתטית מצוינת).

היעדר אירועים חריגים

המנתח יוודא שאין אירועים חריגים עקב NtCranial הן לאחר הניתוח והן לאחר 6 חודשים, והרופא יתעד זאת בדוח ההערכה.

קלות השימוש

המנתח יעריך את קלות השימוש ב-NtCranial לאחר הניתוח. הרופא יציין בדוח הערכה ציון מספרי, הנע בין 1 (כלל אינה משביעת רצון) לבין 5 (מצוינת).   זאת ועוד, לאחר 6 חודשים המנתח ימסור הערכה כוללת לגבי תפקודיות ההתקן וירשום בדוח הערכה ציון מספרי הנע בין 1 (כלל אינה משביעת רצון) לבין 5 (מצוינת).

4.5 משך המחקר

עבור כל מרכז, צפוי שגיוס המטופלים וביצוע הניתוחים הקשורים יכול להתרחש בתוך שלושה חודשים. המחקר יסתיים כאשר המטופל האחרון שגויס יעבור את המעקב הבא שלו. משך הזמן הכולל של המחקר יהיה כ-9 חודשים.

4.6 פרישה מהמחקר

אם מטופל אחד פורש מהמחקר, ניתן להחליפו במטופל חדש, רק אם עדיין מתקיים גיוס במרכז זה.

 1. פרוטוקול ניתוח
  • גיוס

לגבי כל מרכז, נקודת ההתחלה לגיוס מטופלים תהיה חוות דעת חיובית של וועדת הלסינקי. המנתח הנציג בכל מרכז יזהה מטופלים המתאימים לקריטריוני ההכללה וימסור להם מידע לגבי המחקר עצמו ואת הטפסים בנוגע אליו. כל מטופל ייחשב מגויס רק לאחר שהוא חתם על ההסכמה מדעת. הגיוס לכל מרכז יסתיים עם המטופל החמישה עשר. גיוס המטופלים יהיה גיוס עוקב ושאינו תחרותי.

 • ניתוח

כל מטופל שגויס יעבור את הקרניוטומיה המתוכננת למצבו ובסיום הניתוח האופרקולום יקובע באמצעות התקן NtCranial בהתאם לסעיף "שיטות".

 • מעקב

הפרוטוקול כולל שלושה חלקים להערכת תוצאים. כל הבדיקות המתוכננות בסעיף מעקב זה מהוות חלק מהנוהג הקליני השגרתי שנקבע לגבי ניתוח קרניוטומיה מתוכנן.

בדיקה מוקדמת (בתוך 24 שעות מהניתוח)

הערכה באמצעות CT שגרתי בתר-קרניוטומיה

הערכה קלינית של יציבות האופרקולום באמצעות מישוש ידני מתועדת בדוח ההערכה.

בדיקות דם: מדדי דלקת או זיהום שגרתיים

תיעוד של אירועים חריגים אפשריים (למשל, דימום אפידורלי, אמפיאמה, תזוזה של האופרקולום).

3 חודשים לאחר מכן

הערכה קלינית של יציבות האופרקולום באמצעות מישוש ידני מתועדת בדוח ההערכה.

6 חודשים לאחר מכן

הערכה באמצעות CT שגרתי של הגולגולת.

הערכה קלינית של יציבות האופרקולום באמצעות מישוש ידני מתועדת בדוח ההערכה.

המטופל ימלא בדוח ההערכה את התוצאה האסתטית ואת מצב העור המכסה את ההתקן.

תיעוד של אירועים חריגים אפשריים (למשל, דימום אפידורלי, אמפיאמה, תזוזה של האופרקולום).

 • איסוף נתונים

הנתונים ייאספו בטפסי הערכה מיוחדים שימולאו בכל מועד מעקב. עבור כל מרכז, נציג המחקר יאסוף את כל הטפסים עד סיום הסקר.  לבסוף, היוזם יזין לתוך בסיס הנתונים את המידע מכל טופס.

 1. ניתוח סטטיסטי

מכיוון שמדובר במחקר החלוץ הראשון לאיסוף הערכות לגבי NtCranial, הנתונים עבור כל תוצא ינותחו באמצעות סטטיסטיקה תיאורית.

גודל המדגם נקבע בהתאם למחקרי חלוץ קודמים לגבי התקנים המיועדים לשימוש דומה [9, 10].

מחקר זה נועד גם לתיעוד אלרגיה כלשהי, למרות שכדי להעריך היבט קליני זה במלואו נחוץ מדגם גדול יותר שאינו מתאים למחקר חלוץ מסוג זה.

 1. שיקולים אתיים

כל מטופל מעורב ייחשב מגויס רק לאחר שהוא חתם על ההסכמה מדעת, ולפני שקיבל מידע על פרטי מחקר זה. התקן NtCranial כבר קיבל אישור CE לשימוש המיועד הצפוי למחקר זה, ולא יוכנסו שינויים כלשהם בנוהג הקליני הרגיל.

כל הפעילויות המפורטות בפרוטוקול זה תבוצענה בהתאם  להליכים קליניים נאותים, העקרונות אתיים הנובעים מהצהרת הלסינקי והחקיקה הקיימת לגבי מחקרים תצפיתיים.

מתוך ראיית טבעו התצפיתי של מחקר זה, אין צורך בפוליסת ביטוח נוספת מעבר לפוליסה שחייבים להוציא בנוהג הקליני הרגיל. מכל מקום, היוזם יחזיק בפוליסת הביטוח השגרתית שלו המכסה נזקים שנגרמו לצד ג' כתוצאה מהתקני NtCranial פגומים.

מידע אישי של מטופלים לא יוצג לצד ג' והוא יישמר הן על-ידי היוזם והן על-ידי בית החולים. תוצאות המחקר תפורסמנה בכתבי עת רפואיים או תוצגנה בפגישות או תערוכות ללא גילוי מידע אישי (המטופלים יהיו אנונימיים).

 1. סביבת המחקר
  • המרכזים המשתתפים

במחקר זה ישתתפו המרכזים הבאים:

 • SOC Neurochirurgia Azienda Ospedaliera SS. Biagio e Cesare Arrigo Alessandria (מרכז מתאם)
 • Clinica Neurochirurgica Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia
 • Clinica Neurochirurgica Policlinico Umberto I Roma
 • SOC Neurochirurgia Ospedale Niguarda Ca’ Granda Milano
 • תיאום

לכל מרכז ימונה מנתח נציג. הרופא ישתף פעולה הן עם היוזם והן עם המנתח הממונה של המרכז המתאם. יתרה מכך, מומחה המוצר של היוזם יהיה זמין כדי לנטר ולקדם את חילופי המידע בין המרכזים המשתתפים.

 1. היוזם

Ntplast s.r.l.

 1. עלויות

אין עלויות נוספות בהשוואה לניתוח קליני רגיל מכיוון שהבדיקות בתקופת המעקב זהות לבדיקות הנכללות במעקב לאחר קרניוטומיה מתוכננת רגילה.

 1. ביבליוגרפיה

1 KD Lerch “Reliability of cranial flap fixation techniques: comparative experimental evaluation of suturing, titanium miniplates, and a new rivet-like titanium clamp (CranioFix): technical note”, Neurosurgery (1999), Vol 44, No 4 : 902 – 905

2 Yang Shu-xu, Su Zhi-peng, He Zhang, Wang Yi-rong, Zeng Yanjun, “A study of fractured cranial flap refixation”, Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery (2009), 62: 1424, 1427

3 FE Marciano , AG Vishteh, “Fixation techniques for cranial flap replacement”, Operative Techniques in Neurosurgery, (1998), Vol 1, No 1 (March):50-56

4 X Perez-Sanchez, F Umansky, E Margolin, S Spektor “Fronto-orbital craniotomy reconstruction using the titanium clamp, (Craniofix): a technical note”, Surgical Neurology  (2006), 65:51– 54

5 J Sundseth, EA Jacobsen, F Kolstad, OP Nygaard, JA Zwart, PK Hol “Magnetic resonance imaging evaluation after implantation of a titanium cervical disc prosthesis: a comparison of 1.5 and 3 Tesla magnet strength”, European Spine Journal (2013), Oct, 22(10):2296–2302

6 FG Shellock “Metallic Neurosurgical Implants: Evaluation of Magnetic Field Interactions, Heating, and Artifacts at 1.5-Tesla”, Journal of magnetic resonance imaging (2001) Sep, 14(3):295–299

7 M Goutam, C Giriyapura, S Kumar Mishra, S Gupta, “Titanium Allergy: A Literature Review”, Indian Journal Dermatology (2014), Nov, 59(6): 630.

8 JC Sinkin , S Loftin , SB Baker.”Modified fixation of acrylic cranioplasty in the setting of titanium allergy”. The journal of craniofacial surgery (2015), Jan 26 (1):e24-6

9 K. Van Loock , T. Menovsky , N. Kamerling , D. De Ridder “Cranial Bone Flap Fixation using a New Device (Cranial Loop TM )”, Minim Invas Neurosurg (2011), 54: 119–124

10 J. Lemcke, U. Meier, F. Al-Zain “The clinical application of a new absorbable fixation clamp in craniotomy closure. A technical note after first experiences with 29 patients”, Acta Neurochir (2009), 151:1231–1234

11 SM Kurtz, JN Devine “PEEK biomaterials in trauma, orthopedic, and spinal implants”, Biomaterials (2007), 28: 4845–4869

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support